projekty Ważniejsze zrealizowane projekty
Studium programowo - przestrzenne dla budowy nowego połaczenia komunikacyjnego pomiędzy ul. Krakowską a Wielką Wyspą we Wrocławiu

Inwestor:
ZDiK Wrocław


Lokalizacja inwestycji:
Wrocław

Faza projektowa:
-


Data wykonania dokumentacji:
Marzec 2004


Dane techniczne:
-
 

Zakres rozwiązań projektowych:
stalenie geometrii trasy drogowej i jej powiązań z istniejacym układem ulic, analiza możliwości etapowania robót, rozwiązanie komunikacji zbiorowej i publicznej, lokalizacja i koncepcja obiektów inżynierskich, koncepcja budowy nowych sieci infrastruktury oraz likwidacji ewntualnych kolizji, inwentaryzacja zieleni, wskaźnikowe koszty zadania, analiza efektywności przedsięwzięcia, studium wykonalności.