projekty Ważniejsze zrealizowane projekty
Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy ul. Bardzkiej na odcinku od. Ul. Armii Krajowej do ul. Terenowej wraz z przebudową wiaduktu

Inwestor:
Zarząd Dróg i Komunikacji we Wrocławiu (ZDiK)


Lokalizacja inwestycji:
Wrocław

Faza projektowa:
-


Data wykonania dokumentacji:
-


Dane techniczne:
-

Zakres rozwiązań projektowych:
-