projekty Ważniejsze zrealizowane projekty
Opracowanie projektu wykonawczego makroniwelacji terenu o powierzchni ok.20 ha pod projektowaną Fabrykę Telewizorów w Biskupicach Podgórnych

Inwestor:
PROCHEM S.A.


Lokalizacja inwestycji:
Biskupice Podgórne

Faza projektowa:
-


Data wykonania dokumentacji:
-


Dane techniczne:
-
 

Zakres rozwiązań projektowych:
-