projekty Projekty zrealizowane 2007
Koncepcja programowa dla zadania "Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 w miejscowości Ciechanów"

Inwestor:
Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich
we Wrocławiu (DZDW)


Lokalizacja inwestycji:
Ciechanów - Radoszyce

Faza projektowa:
Koncepcja programowa


Data wykonania dokumentacji:
-


Dane techniczne:
-
 

Zakres rozwiązań projektowych:
-