projekty Projekty zrealizowane 2007
Skrzyżowanie Żmigrodzkiej z Obwodnicą Śródmiejską

Inwestor:
Gmina Wrocław Wydział Inżynierii Miejskiej


Lokalizacja inwestycji:
Wrocław 

Faza projektowa:
-


Data wykonania dokumentacji:
-


Dane techniczne:
-
 

Zakres rozwiązań projektowych:
-