Konsultacje społeczne projektu:

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Celem ich prowadzenia w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jest skuteczne upowszechnianie informacji o projekcie oraz uzyskanie użytecznych uwag i opinii w jego sprawie.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi projektu:

 • Plakat z mapą poglądową i zaproszeniem na spotkanie - Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 8 - plik do pobrania w formacie PDF
 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia - Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 8- plik do pobrania w formacie PDF

 • Plakat z mapą poglądową i zaproszeniem na spotkanie - Skomunikowanie A4 z S5 - Połączenie A4 z DK94 - plik do pobrania w formacie PDF
 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia - Skomunikowanie A4 z S5 - Połączenie A4 z DK94 - plik do pobrania w formacie PDF

 • Plan sytuacyjny wariantów - arkusz 1 - Skomunikowanie A4 z S5 - Połączenie A4 z DK94 - plik do pobrania w formacie PDF
 • Plan sytuacyjny wariantów - arkusz 2 - Skomunikowanie A4 z S5 - Połączenie A4 z DK94 - plik do pobrania w formacie PDF

  Z materiałami w formie papierowej można zapoznać się:

  Dla tematu: "Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 8"

 • siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, pok. 120
 • Urzędzie Gminy Długołęka, ul. Robotnicza 12, Długołęka (55-095 Mirków);
 • na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.biprogeo.wroc.pl/konsultacje.html
  Uwagi oraz opinie będzie można również przekazać podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się:
  Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie
  Ul. Szkolna 3
  Termin: 12 grudnia 2011r. godz. 17.00


  Dla tematu: "Skomunikowanie A4 z S5 - Połączenie A4 z DK94"
 • siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, pok. 120
 • Urzędzie Gminy Kostomłoty, ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty;
 • na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.biprogeo.wroc.pl/konsultacje.html
  Uwagi oraz opinie będzie można również przekazać podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się:
  Gminny Ośrodek Kultury,
  ul. Rynek 25,
  55-311 Kostomłoty
  Dnia 15.12.2011 r. o godzinie 16:00

  Wszelkie uwagi i opinie dotyczące projektów prosimy kierować do firmy Biprogeo Projekt Sp. z o.o.:
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: konsultacje@biprogeo.wroc.pl,
 • w formie listów na adres:
  Biprogeo-Projekt Sp. z o.o.,
  ul. Bukowskiego 2,
  52-418 Wrocław,
 • faksem na numer: +48 71 364 33 95.


  Materiały informacyjne dot. projektu są również dostępne na specjalnej stronie internetowej www.biprogeo.wroc.pl/konsultacje.html.