projects Ongoing projects
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. B. Krzywoustego na odcinku od al. J. III Sobieskiego do ul. Kiełczowskiej wraz z zagospodarowaniem rynku Psiego Pola we Wrocławiu

Inwestor:
ZDiUM Wrocław


Lokalizacja inwestycji:
Wrocław, Psie Pole

Faza projektowa:
KPP + PB + PW


Data wykonania dokumentacji:
-


Dane techniczne:
Droga klasy L
Prędkość projektowa - 30 km/h i 50 km/h
Długość trasy: ok. 1500 m
Przejście tunelowe

 

Zakres rozwiązań projektowych:
Branża drogowa, mostowa, architektoniczna, wod-kan-gaz, teletechniczna, elektroenergetyczna, zieleń drogowa.