projects Completed projects - significant works
Projekt przebudowy placu Powstańców Wielkopolskich we Wrocławiu

Inwestor:
ZDIK Wrocław


Lokalizacja inwestycji:
Wrocław 

Faza projektowa:
-


Data wykonania dokumentacji:
2004


Dane techniczne:
-
 

Zakres rozwiązań projektowych:
część drogowa, tory, odwodnienie jezdni i torowiska, trakcja tramwajowa, oświetlenie uliczne, zieleń, organizacja ruchu zastępczego - z uwzględnieniem komunikacji zbiorowej - trasy zastępcze i lokalizacja przystanków, zaplecze budowy, sygnalizacja świetlna, kanalizacja teletechniczna, usunięcie kolizji, badania geologiczne i geotechniczne, ocena oddziaływania na środowisko.